Strefa mechanika

INSTRUKCJA MONTAŻU TOWARU -ZALECENIA 

MONTAŻ ALTERNATORA

 1. Wstawić i przykręcić luźno alternator.
 2. Założyć i naprężyć pasek klinowy.
 3. Najpierw dokręcić śrubę zaciskową przy jarzmie regulacyjnym, następnie przednią śrubę i nakrętkę.
 4. Włożyć wtyczkę wielostykową i zabezpieczyć klamrą.
 5. Podłączyć przewód masy do akumulatora.

 

Prawidłowe podłączenie alternatora

 • Odłącz ujemny (-) przewód akumulatora w celu uniknięcia zwarcia podczas wymiany.
 • Skontroluj stan naładowania akumulatora.
 • Odłącz przewody alternatora.
 • Usuń alternator.
 • Zamontuj nowy alternator.
 • Sprawdź stan końcówek przewodów pod kątem zanieczyszczeń, korozji oraz stan izolacji.
 • Podłącz przewody elektryczne alternatora.
 • Podłącz ujemny przewód akumulatora.

 

Montaż i naprężenie paska klinowego

 1. Przed montażem sprawdzić pasek klinowy.
 2. Wymienić pasek zawsze jeśli jest postrzępiony na powierzchniach roboczych lub popękany.
 3. Założyć pasek klinowy.

 

Napinanie

 1. Odciągnąć przy pomocy łyżki do opon alternator i w ten sposób pasek klinowy.
 2. Wcisnąć kciukiem pasek klinowy między kołami pasowymi i pośrodku najdłuższego odcinka. Pasek może się ugiąć maksymalnie o 4mm, całkowity luz musi wynosić 10mm, w przeciwnym razie naprężyć pasek.
 3. Dokręcić śrubę zaciskową jarzma regulacyjnego i jeszcze raz sprawdzić naprężenie paska klinowego.
 4. Dokręcić najpierw przednią a następnie tylną śrubę mocującą alternator.

 

MONTAŻ ROZRUSZNIKA

W celu montażu rozrusznika należy wykonać następujące czynności:

 1. Należy sprawdzić czy końcówki kabli są dobrze mocowane i nie są skorodowane, ewentualne oznaki korozji należy usunąć, a końcówki kabli lekko natłuścić, używając wazeliny technicznej.
 2. Sprawdzić stan zębów na wieńcu.
 3. Przykręcić rozrusznik do bloku silnika pamiętając o przewodzie masowym.
 4. Do włącznika elektromagnetycznego przykręcić przewód zasilający z akumulatora (i w niektórych alternatora).
 5. Założyć przewody na wsuwki lub śrubki.
 6. Podłączyć przewód masowy akumulatora (odłączenie bieguna ujemnego zapobiega zwarciom przy innych pracach).
 7. Sprawdzić stan akumulatora.

 

UWAGA:

Nie podłączać przewodu o nieznanej polaryzacji. Podłączenie można sprawdzić przez krótkie przyłożenie przewodu i równoczesne włączenie stacyjki i obserwację czy rozrusznik zadziała.